Så distribuerar man ett paket för flera användare med per-seat-licenser

Till skillnad från ett vanligt distributionspaket behöver du inte installera License Server och License Manager med ett distributionspaket för flera användare.

Installation av ett distributionspaket för flera användare på ett lokalt nätverk innefattar följande steg:

 1. Skapa en administrativ installationspunkt för flera användare
  I det här steget läggs en aktiveringsnyckel för flera användare till i distributionspaketet, vilket möjliggör installation av ABBYY FineReader på arbetsstationer utan att du behöver ange serienummer.
 2. Installera ABBYY FineReader på arbetsstationer med någon av följande metoder:
  • manuellt i interaktivt läge
  • via kommandoraden
  • Active Directory
  • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Mer ingående instruktioner finns i Installera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationer.

Obs. 32-bitarsversion av ABBYY FineReader 14 kan inte installeras på 64-bit system. Detsamma gäller för 64-bitarsversionen på ett 32-bitarssystem.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article