Med hjälp av Active Directory

Microsoft Windows Server-familjen med operativsystem består av Active Directory (AD)-tjänsten. Group Policy funktionen i AD:s Software Installation component kan användas för att fjärrinstallera mjukvara på flera arbetsstationer samtidigt.

Det finns tre installationsmetoder i Active Directory:

  1. Publish to User (stöds inte)
  2. Assign to User (stöds inte)
  3. Assign to Computer

ABBYY FineReader kan endast installeras via Assign to Computer-metoden.

OBS!

  1. Installation av FineReader på en arbetsstation kommer endast slutföras när arbetsstationen har startas om.
  2. Följande exempel illustrerar utrullning med Microsoft Windows Server 2012 R2.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article