Installation på mer än en dator

Du kan skapa en administrativ installationspunkt för att installera ABBYY FineReader 14 på mer än en dator och distribuera ABBYY FineReader från en server till flera arbetsstationer.

ABBYY FineReader aktiveras av servern.

 1. Skapa en administrativ installation

Administrativ installation med License Server och License Manager

 • Det behövs ingen internetanslutning på arbetsstationer.
 • License Manager är obligatorisk.
 • Produkten kan endast installeras på arbetsstationer inom samma LAN .

Administrativ installationspunkt för flera användare med Per-Seat-licenser och automatisk aktivering

 • Det behövs en internetanslutning på arbetsstationer.
 • License Manager behövs inte.
 • Denna metod gör det möjligt att distribuera FineReader på datorer inom olika lokala nätverk.
 1. Distributionsmetoder

Installera ABBYY FineReader på arbetsstationer med en av följande metoder:

 • manuellt i interaktivt läge
  Standardmetoden för att installera programvaran. Denna metod är att föredra för Standalone -licenser och Terminal Server -licenser.
 • via kommandoraden
  Du kan använda den tysta installationstypen. Inga dialogfönster kommer att visas under installationen.
 • Active Directory
  • Denna metod kan endast användas med Group Policy Management för att distribuera FineReader på specifika datorer eller en grupp med domäner.
  • Denna metod gör det möjligt att dölja särskilda menyobjekt och kommandon som kräver internetåtkomst.
 • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  Denna metod ger mest automatisering.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article