Tyst installation

För tyst installation, skriv

Setup.exe /qn

Vid tyst installation visas inga dialogrutor under installationen och programmet installeras med standardkonfiguration (gränssnittsspråket väljs automatiskt baserat på datorns regionala inställningar).

Obs! Ändra "/qn" till "/qb" om du vill att en förloppsindikator för installationen ska visas. Inga andra dialogrutor visas.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article