Krav för mappen för administratörsinstallation

  1. 1.2 GB ledigt hårddiskutrymme för att skapa en administratörsinstallationspunkt
  2. Läsåtkomst till mappen för administratörsinstallation (t.ex. \\MyFileServer\Programs Distribs\ABBYY FineReader 14) för alla användare i vilkas datorer ABBYY FineReader ska installeras.
  3. Den server (\\MyFileServer) där administratörsinstallationspunkten skapas måste vara en filserver med ett operativsystem med stöd för långa filnamn.
  4. När Active Directory® används för att installera ABBYY FineReader 11 måste kontot för domändatorer ha läsbehörighet till mappen för administratörsinstallation.
  5. Sökvägen måste uppfylla följande krav:
    • Sökvägen får inte innehåller några tecken utanför kodsidan för det språk som valts som systemets standardspråk för program som inte stöder Unicode.
    • Namnen på mapparna på mellannivå får inte börja med ett blanksteg.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article