Så installerar man ABBYY FineReader 14 på en terminal-server

Terminal-server licensen

Terminal-server licenser gör det möjligt att begränsa det maximala antalet ABBYY FineReader 14-användare. Det totala antalet användare kan övervakas av administratören. När det maximala antalet användare har nåtts kan administratören:

 1. Ta bort särskilda användare från listan i License users-fönstret. För att hantera användare, klicka på Help > About… > Licenses i ABBYY FineReader 14, högerklicka på Terminal Server-licens och klicka på License users i genvägsmenyn.  
 2. Aktivera ytterligare en licens på samma terminalserver. När användare ansluter första gången kommer de att få en session med hjälp av en licens som valts ut slumpmässigt.

Installation

Utrullning av ABBYY FineReader 14 har testats på Citrix XenApp 7.0 och senare samt Windows Server 2012 R2 med Windows Remote Desktop Services 7.0 (konfiguration har utförts med Windows RemoteApp and Citrix XenApp). Båda av dessa lösningar kan användas med vilken version som helst av ABBYY FineReader 14.

ABBYY FineReader 14 har inte stöd för programströmning.

Obs. Använd inte fjärråtkomst med RemoteApp eller Citrix XenApp för ABBYY Screenshot Reader. ABBYY Screenshot Reader måste installeras på alla arbetsstationer.

Terminal-server licensen

 1. Installera ABBYY FineReader 14 på terminal-servern. Du kan använda standardmetoderna för programvaruinstallation eller utföra en administrativ installation. Du behöver inte installera License Server med denna licenstyp.
 2. Aktivera ABBYY FineReader 14.
 3. Så konfigurerar man Windows RemoteApp eller Citrix XenApp för att använda Installed application accessed from a server-scenariot.

Obs. Du kan köra ABBYY FineReader 14 lokalt på terminal-servern.  

Concurrent license

 1. Utför en administrativ installation.
  License Server and License Manager kan installeras på vilken dator som helst i det lokala nätverket. Se Administratörsinstallation med License Server och License Manager för mer information.
  OBS. License Server kan installeras på terminal-servern.
 2. Starta License Manager.
 3. Lägg till alla dina licenser i License Manager.
 4. Installera ABBYY FineReader 14 från mappen för administratörsinstallation till terminalservern.

ABBYY FineReader installeras på terminal-servern som om den var en arbetsstation. Användare kan ansluta till servern och använda FineReader via en klient. Antal anslutningar begränsas av en a Concurrent licens.

Obs

 1. Om en användare startar ABBYY Screenshot Reader eller något annat ingående program utan att starta FineReader kommer en Concurrent license ändå tilldelas till användaren.
 2. Om ABBYY Screenshot Reader installeras på en terminalserver och nås via Windows RemoteApp eller Citrix XenApp kommer användare endast att kunna ta skärmbilder i applikationer som körs på terminalservern.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article