Använda gruppolicyer för att ändra gränssnittet i ABBYY FineReader 14

Menyalternativ som kräver Internetåtkomst kan inaktiveras i ABBYY FineReader 14. Dessa menyalternativ visas nedan:

Enable 'ABBYY Website' menu item: öppnar webbsidan för ABBYY i ett webbläsarfönster

Enable 'Check for Updates' menu item: letar på Internet efter uppdateringar till ABBYY FineReader 14

Enable 'Send Feedback' menu item: öppnar ett webbläsarfönster med ett formulär så att du kan skicka feedback till ABBYY

Enable Usage Statistics: skickar anonym konfigurationsdata för ABBYY FineReader 14 till ABBYY i syfte att förbättra programvaran

Enable 'Activate...' menu item: påbörjar aktiveringsprocessen för ABBYY FineReader 14

Enable 'Register...' menu item: påbörjar registreringsprocessen för ABBYY FineReader 14

Enable 'Buy...' menu item: öppnar ABBY:s onlinebutik i ett webbläsarfönster

Enable loading marketing tips from the ABBYY servers: aktiverar visning av tips och marknadsföringsmeddelanden för ABBYY FineReader 14 från ABBYY-servrarna

Enable loading updates from the Web: aktiverar nedladdning av uppdateringar

Enable online help: aktiverar visning av onlinehjälpen

Viktigt! Du måste kontakta teknisk support för att få en fil med dessa inställningar. Den filen kommer att ha tillägget *.adm.

Du ändrar gränssnittet i ABBYY FineReader 14 genom att utföra de här stegen:

  1. Öppna konsolen Group Policy Management (Hantering av gruppolicy) (mer information finns i stegen 4–6 i avsnittet T.ex. rullas ABBYY FineReader 14 (64-bit eller 32-bit) ut med hjälp av Active Directory).
  2. I Group Policy Management Editor (Redigeraren för hantering av gruppolicyer) klickar du på User Configuration>Policies>Administrative Templates>Add/Remove Templates… (Användarkonfiguration>Policyer>Administrativa mallar>Lägg till/Ta bort mallar …).
  3. När du har öppnat filen visas en mapp med namnet Classic Administrative Templates (ADM) (Klassiska administrativa mallar (ADM)) i Group Policy Management Editor (Redigeraren för hantering av gruppolicyer). Den här mappen innehåller *.adm-filen.
     
  4. Välj kommandot som du vill ta bort från gränssnittet i ABBYY FineReader 14 och klicka på OK.
  5. Du sparar dina ändringar genom att uppdatera gruppolicyerna på servern och starta om ABBYY FineReader 14 på arbetsstationen.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article