Skapa en administratörsinstallationspunkt

  1. Sätt installationsskivan i DVD-läsaren och vänta på att den startar automatiskt eller kör filen Setup.exe /a på installationsskivan eller annan installationsmedia (Installation från kommandoraden)
  2. Välj Mass Installation > Installera och aktivera med hjälp av License Manager > Steg 2. Skapa en administrativ installationspunkt och välj version på installationspunkten.
  3. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.
    När installationsprogrammet ber dig att göra det anger du följande:
    • Namnet på den dator där License Server ska installeras
    • Sökvägen till mappen för administratörsinstallationen

Viktigt! Flytta inte mappen för administratörsinstallationen efter att ABBYY FineReader har installerats på arbetsstationerna.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article