Hur kan jag byta namn på den dator där License Server körs eller flytta License Server till en annan dator?

Om du installerade ABBYY FineReader på ett lokalt nätverk och sedan ändrade namnet på den dator där License Server körs, eller om ett oväntat fel inträffade på License Server-datorn, gör du följande:

 1. Ta bort License Server från den dator där den var installerad.
  Obs: Om datorn inte är tillgänglig går du till steg 2.
  1. I Start>Control Panel (Start>Kontrollpanelen), välj Programs and Features (Program och funktioner).
  2. I listan med installerade program väljer du ABBYY FineReader 14 License Server och klickar på Remove (Ta bort).
 2. Installera License Server på en annan dator, exempelvis på \\NewServer.
 3. På alla datorer där License Manager är installerat, ska du antingen redigera eller lägga till parametern
  [Licensing]
  NetworkServerName=<COMPUTER NAME> i filen
  %Program Files%\ABBYY FineReader 14 License Server\LicenseManager.ini
  Parametern gör det möjligt att ange namnet på den server som License Manager ska komma åt. Ange t.ex.
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
  Viktigt! För att ändringarna ska träda i kraft måste du starta om ABBYY FineReader 14 Licensing Service.
 4. Lägga till och aktivera dina licenser i ABBYY FineReader 14 License Manager. För mer information, se hjälpfilen till ABBYY FineReader License Manager.
 5. I administratörsinstallationspunkten, gå till mappen ABBYY FineReader 14 och skapa en Licensing.ini -fil där.
  Sökvägen till mappen för administratörsinstallation angavs tidigare då administratörsinstallationspunkten skapades. För mer information, se Skapa en administratörsinstallationspunkt.
 6. I din skapade Licensing.ini -fil, lägg till parametern NetworkServerName i sektionen [Licensing]. Parametern anger namnet på servern, t.ex.
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
 7. Återinstallera ABBYY FineReader på en arbetsstation.
  För detaljer, se Installera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationer.
 8. En fil med namnet <DATORNAMN>.ABBYY.LicServer skapas. <DATORNAMN> är värdet för parametern NetworkServerName. Till exempel: MittDatornamn.ABBYY.LicServer.
  Kopiera filen <DATORNAMN>.ABBYY.LicServer till de övriga arbetsstationerna. Du hittar filen i:
  %programdata%\ABBYY\FineReader\14.00\Licenses om du använder Windows 7 eller senare.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article