Installations- och aktiveringsmetoder baserat på licenstyp och produktversion

Tillgänglighet för distributionsmetoder för varje licenstyp

Standalone Per Seat Concurrent Terminal Server
Installation på en dator (standardinstallation av programvaran) + + Rekommenderas inte +
Installation på en terminal-server - - + +
Installation på mer än en dator: administrativ installationspunkt - + + -
Installation på mer än en dator: administrativ installationspunkt med automatisk aktivering - + - -

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article