Installationsuppdateringar

Utför följande steg för att uppdatera ABBYY FineReader 14 på datorer:

  1. Ladda ned installationsfilerna för den senaste versionen av ABBYY FineReader 14.
  2. Installera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationer utan att skapa en administrativ installationspunkt. Du kan använda alla installationsmetoder. Se Installera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationer.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article