Installera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationer

Viktigt! Du måste göra följande innan du installerar ABBYY FineReader 14 på arbetsstationer:

En arbetsstation får en egen klientlicens och är endast bunden till servern vid fastställandet av licenskonfigurationen under installationen av ABBYY FineReader 14.

Obs!

  1. Om en arbetsstation har klonats från en annan dator måste du ändra värdet för SID (Security Identifier) innan du installerar ABBYY FineReader för att undvika fel på licensieringsmekanismen.
  2. ABBYY FineReader kräver att Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 har installerats på arbetsstationen.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article