Exempel: Så använder man SCCM för att distribuera ABBYY FineReader 14

Detta exempel illustrerar utrullningsprocessen på Microsoft Windows Server 2012.

 1. Skapa en administrativ installationspunkt (se Administratörsinstallation med License Server och License Manager) eller en installationspunkt för flera användare (se Så distribuerar man ett paket för flera användare med per-seat-licenser).
 2. Starta SCCM Administrator Console och välj Software Library section.
 3. Välj Applications -posten i Application Management group.
 4. Högerklicka på Applications -posten och klicka på Create Application i genvägsmenyn.
 5. I Create Application Wizard -dialogfönstret, välj Automatically Detect information about this application from installation files. Välj Windows Installer (*.msi file) från Type -rullistan. Ange sökväg till den administrativa installationspunken i Location -rutan och klicka på Next.
  Obs. 32-bitarsversion av ABBYY FineReader 14 kan inte installeras på 64-bit system. Detsamma gäller för 64-bitarsversionen på ett 32-bitarssystem.
 6. Ange eventuell obligatorisk information om ABBYY FineReader. Gör inga ändringar i Installation Program-fältet. Klick på Next.
 7. Kontrollera att applikationen har skapats och stäng Create Application Wizard.


 8. För att ladda upp installationsfiler automatiskt till arbetsstationer:
  1. Högerklicka på applikationen du har skapat och klicka på Properties i genvägsmenyn.
  2. I dialogfönstret som öppnas, välj Distribution Settings -fliken och aktivera Automatically download content when packages are assigned to distribution points alternativet.
 9. Rekommenderade inställningar:
  I Deployment Types -fliken, välj ABBYY FineReader 14 Windows Installer och klicka på Edit. I dialogfönstret med egenskaper, välj Content -fliken och välj så att Deployment options Download content from distribution point and run locally.
 10. För att distribuera applikationen på arbetsstationer, högerklicka på den och klicka på Deploy i genvägsmenyn. Välj önskad Device Collection i Collection.
  Obs: User Collection installationer stöds inte.
 11. Slutför resten av utrullningsprocessen som vanligt.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article