Ytterligare alternativ för tyst installation från kommandoraden

/L<language code> inaktiverar automatiskt val av gränssnittsspråk och installerar ABBYY FineReader med det gränssnittsspråk som anges på kommandoraden.

Möjliga värden för språkkod* :

1026   Bulgariska

1028   Traditionell kinesiska

1029   Tjeckiska

1030   Danska

1031   Tyska

1032   Grekiska

1033   Engelska

1034   Spanska

1036   Franska

1038   Ungerska

1040   Italienska

1041   Japanska

1042   Koreanska

1043   Nederländska

1045   Polska

1046   Portugisiska (Brasilien)

1049   Ryska

1051   Slovakiska

1053   Svenska

1055   Turkiska

1058   Ukrainska

1061   Estniska

1066   Vietnamesiska

2052   Förenklad kinesiska

*Antalet tillgängliga gränssnittsspråk beror på typ av distributionspaket.

/V"<command line>" skickar den angivna kommandoraden direkt till msiexec.exe.

/a – tillåt att skapa en administrativ installationspunkt

I stället för ordet "kommandorad" kan du ange följande:

INSTALLDIR="<path>" Anger sökväg till mappen där ABBYY FineReader 14 kommer att installeras.
EXPLORER_INTEGRATION=0 Hindrar att ABBYY FineReader 14 integreras med Utforskaren.
SHCTDESKTOP=0 Hindrar att en ABBYY FineReader 14-ikon skapas på skrivbordet.
SSR_AUTORUN=0 Hindrar ABBYY Screenshot Reader från att startas när systemet startar.
DEFAULT_PDF=1 Gör ABBYY FineReader 14 till standardapplikation för att öppna *.PDF_filer.
DONT_ASK_ABOUT_DEFAULT=1 Hindrar ABBYY FineReader 14 från att visa dialogfönster som frågar användaren om man vill göra ABBYY FineReader 14 till standardapplikation för att öppna *.PDF-filer.
STATISTICS_ALLOWED=0 Hindrar att information om nuvarande ABBYY FineReader 14-inställningar skickas till ABBYY över internet.
CHECK_UPDATES=0 Hindra sökningar efter uppdateringar.
INSTALL_UPDATES=0 Hindra uppdateringar från att laddas ner och installeras.
MARKETING_TIPS_ALLOWED=0 Hindra visning av reklammeddelanden.
SSR=0 Förhindrar installation av ABBYY Screenshot Reader.
HF=0 Förhindrar installation av ABBYY Hot Folder.
COMPARATOR=0 Förhindrar installation av ABBYY Compare Documents
SN=<serial number> Anger serienumret för automatisk aktivering av Per-Seat-licens.
LIC_SERVER_NAME=<path> Anger sökväg till licensservern.
ADMIN_SETUP=Serial/Server

Skapar en administrativ installationspunkt av angiven typ:
ADMIN_SETUP=Serial

Visar ett dialogfönster där du kan ange serienummer för automatisk aktivering.

ADMIN_SETUP=Server

Visar ett dialogfönster där du kan ange adressen till licensservern.

EULA_ACCEPTED=1 Gömmer visningen av ABBYY FineReader 14:s licensavtal för slutanvändare. Slutanvändaravtalet och integritetspolicyen kommer att betraktas som godkända.

T.ex.:

Setup.exe /qn /L1049 /v INSTALLDIR="C:\ABBYY FineReader 14" STATISTICS_ALLOWED=0

Detta installerar ABBYY FineReader 14 i C:\ABBYY FineReader 14. Menyer, dialogrutor och andra gränssnittselement kommer att vara på ryska. Information om de valda inställningarna för ABBYY FineReader kommer inte att skickas till ABBYY över Internet. Antalet tillgängliga OCR-språk beror på typ av distributionspaket.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article