Krav för mappen för administratörsinstallation

  1. 1.2 GB ledigt hårddiskutrymme för att skapa en administratörsinstallationspunkt
  2. Läsåtkomst till mappen för administratörsinstallation (t.ex. \\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 14) för alla användare i vilkas datorer ABBYY FineReader ska installeras.
  3. Den server (\\MyFileServer) där administratörsinstallationspunkten skapas måste vara en filserver med ett operativsystem med stöd för långa filnamn.
  4. När Active Directory® används för att installera ABBYY FineReader 14 måste kontot för domändatorer ha läsbehörighet till mappen för administratörsinstallation.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article