Använda Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

Microsoft System Center Configuration Manager automatiserar programinstallationer i ett lokalt nätverk och eliminerar behovet av att gå direkt till de platser där programvaran ska installeras (datorer, grupper eller servrar).

Programinstallation med SCCM utförs i tre steg:

  1. Förbereda ABBYY FineReader 14 för automatisk installation (skapa s.k. "oövervakad installation").
  2. Skapa ett installationsskript, dvs. välj installationsparametrar:
    • datornamn
    • installationstid
    • installationsvillkor
  3. Installera programmet på de angivna datorerna med SCCM i enlighet med de installationsparametrar som angetts i skriptet.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article