Installera License Server och License Manager

 1. Sätt installationsskivan i DVD-läsaren och vänta på att den startar automatiskt eller kör filen Setup.exe på installationsskivan eller annan installationsmedia
 2. Välj Mass Installation > Installera och aktivera med hjälp av License Manager > Steg 1. Installera License Server och License Manager och välj version på installationspunkten.
 3. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.
  Under installationen kan du göra följande:
  • Installera ABBYY FineReader License Server och ABBYY FineReader License Manager.
   License Server och License Manager installeras på samma dator. Du kan ange den mapp där du vill installera License Manager.
  • Installera endast ABBYY FineReader 14 License Manager. Du måste ange en mapp där License Manager ska installeras och ange namnet på den dator där License Server körs.

Obs!

 • Om flera användare ska hantera ABBYY FineReader 14-licenser måste de ha License Manager installerat på sina datorer.
 • Varje användare måste vara medlem i en av de två lokala grupperna på servern:
  1. ABBYY Licensadministratörer
  2. BUILTIN\Administratörer
   Du kan inaktivera användarautentisering i filen
   %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini
   (eller %commonprogramfiles(х86)%\ ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini om du använder ett 64-bitarssystem)
   Denna fil finns på den dator där License Server installerats. Lägg till följande parameter till denna fil:
   [Licensing]
   EnableManagerAuthorization = false

Viktigt! För att ändringarna ska träda i kraft måste du starta om ABBYY FineReader 14 Licensing Service.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article