Instalacja usług License Server i License Manager

 1. Włóż dysk instalacyjny do napędu DVD i poczekaj na automatyczny rozruch lub uruchom plik Setup.exe a dysku instalacyjnym lub innym nośniku instalacyjnym.
 2. Wybierz pozycję Instalacja równoczesna > Zainstaluj i aktywuj przy użyciu menedżera licencji > Krok 1. Instalacja serwera licencji i menedżera licencji i wybierz wersję punktu instalacyjnego.
 3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.
  Podczas instalacji można:
  • Zainstalować usługi ABBYY FineReader License Server i ABBYY FineReader License Manager.
   Usługi License Server i License Manager zostaną zainstalowane na tym samym komputerze. Można też podać folder, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager.
  • Zainstalować tylko usługę ABBYY FineReader 14 License Manager. Należy podać nazwę folderu, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager oraz nazwę komputera, na którym znajduje się usługa License Server.

Uwaga:

 • Jeśli kilku użytkowników ma zarządzać licencjami programu ABBYY FineReader 14, wszyscy oni muszą mieć na swoich komputerach usługę License Manager.
 • Każdy użytkownik musi być członkiem jednej z dwóch lokalnych grup na serwerze.
  1. Administratorzy licencji ABBYY
  2. BUILTIN\Administratorzy
   Uwierzytelnianie użytkowników można wyłączyć w pliku
   %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini
   (lub %commonprogramfiles(х86)%\ ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini, jeżeli używany jest system 64-bitowy)
   Plik ten znajduje się w komputerze, na którym zainstalowano usługę License Server. Do powyższego pliku należy dodać następujący parametr:
   [Licensing]
   EnableManagerAuthorization = false

Ważne! Aby zmiany zostały wprowadzone, ponownie uruchom usługę ABBYY FineReader 14 Licensing Service.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article