Zarządzanie licencjami

ABBYY FineReader 14 License Manager to specjalna aplikacja dołączona do programu ABBYY FineReader 14, która służy do zarządzania licencjami tego programu. Aplikację tę instaluje się na stacji administracji licencjami podczas instalowania programu ABBYY FineReader 14 w sieci lokalnej (szczegółowe informacje znajdują się w temacie Instalacja usług License Server i License Manager).

Konfiguracja licencji za pomocą usługi ABBYY FineReader 14 License Manager:

  1. Dodaj licencje do usługi ABBYY FineReader 14 License Manager.
    Licencja programu ABBYY FineReader 14 (lub grupa licencji) ma identyfikujący ją niepowtarzalny numer seryjny. Aby aktywować licencję i dodać ją do usługę ABBYY FineReader 14 License Manager, należy aktywować jej numer seryjny.
  2. Utwórz pule licencji i dodaj do nich potrzebne licencje.
    Pula licencji to zbiór licencji lub numerów seryjnych o takim samym zakresie zastosowań. Pule licencji ułatwiają pracę z licencjami. Zamiast na przykład rezerwować każdą licencję osobno można dodać ją do puli, a następnie pulę tę zarezerwować dla określonych stacji roboczych.
  3. Zarezerwuj pule i licencje dla stacji roboczych.
    Przed instalacją programu ABBYY FineReader 14 na stacjach roboczych należy rozesłać na nie licencje, tzn. zarezerwować licencje dla odpowiednich stacji za pomocą usługi ABBYY FineReader 14 License Manager. Po zarezerwowaniu licencji dla stacji roboczej będzie można jej używać tylko na tej stacji.

Ważne! Licencje i pule należy zarezerwować przed rozpoczęciem instalacji programu ABBYY FineReader 14 na stacjach roboczych. Aby utworzyć lub usunąć powiązanie stacji roboczej po zainstalowaniu na niej programu ABBYY FineReader 14, konieczne jest usunięcie programu z tej stacji. Aby przenieść licencję pojedynczą z jednej stacji roboczej na inną po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader 14, należy dezaktywować tę licencję. Liczba dozwolonych dezaktywacji jest ograniczona.

Więcej informacji na temat typów licencji i pracy z programem ABBYY FineReader 14 License Manager znajduje się w pliku pomocy usługi ABBYY FineReader 14 License Manager .

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article