Управление на лицензи

ABBYY FineReader 14 License Manager е специално приложение, предоставено заедно с ABBYY FineReader 14 и предназначено за управление на лицензите на ABBYY FineReader. Приложението се инсталира на станцията за администриране на лицензи при разгръщане на ABBYY FineReader 14 в локална мрежа (за подробности вижте Инсталиране на License Server и License Manager).

Конфигуриране на лицензи с ABBYY FineReader 14 License Manager:

  1. Добавете своите лицензи към ABBYY FineReader 14 License Manager.
    Лиценз (или група лицензи) на ABBYY FineReader 14 има уникален сериен номер, който го идентифицира. За да активирате лиценз и да го добавите към ABBYY FineReader 14 License Manager, трябва да активирате неговия сериен номер.
  2. Създаване на пулове от лицензи и добавяне на необходимите лицензи към пуловете.
    Пулът от лицензи представлява набор от равнопоставени лицензи или серийни номера. Лицензните пулове правят работата с лицензи по-лесна. Например, вместо да резервирате всеки лиценз поотделно, можете да го добавите в пул и след това да резервирате пула за определени работни станции.
  3. Резервиране на пулове и лицензи за съответните работни станции.
    Преди да инсталирате ABBYY FineReader 14 на работните станции, трябва да разпределите лицензите между тях, т.е. да ги резервирате за съответните работни станции посредством ABBYY FineReader 14 License Manager. След като един лиценз е резервиран за работна станция, само тази работна станция ще може да използва лиценза.

Важно! Резервирайте лицензи и пулове преди да започнете да инсталирате ABBYY FineReader 14 на работните станции. За да свържете или освободите работна станция след като ABBYY FineReader е инсталиран на нея, ще трябва да премахнете програмата от работната станция. За да преместите лиценз на място от една работна станция на друга след като ABBYY FineReader е инсталиран, ще трябва да деактивирате лиценза. Броят на разрешените деактивации е ограничен.

За повече информация относно видовете лицензи и работата с ABBYY FineReader 14 License Manager, вижте помощния файл на ABBYY FineReader 14 License Manager.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article