Hantera licenser

ABBYY FineReader 14 License Manager är ett speciellt program som medföljer ABBYY FineReader 14 och avsett för hantering av ABBYY FineReader-licenser. Programmet installeras på licensadministrationsdatorn när ABBYY FineReader 14 installeras i ett LAN (se Installera License Server och License Manager för detaljer).

Konfigurera dina licenser med hjälp av ABBYY FineReader 14 License Manager:

  1. Lägga till dina licenser i ABBYY FineReader 14 License Manager.
    En ABBYY FineReader 14-licens (eller grupp av licenser) har ett unikt serienummer som identifierar den. För att aktivera en licens och lägga till den i ABBYY FineReader 14 License Manager måste du aktivera dess serienummer.
  2. Skapa licenspooler och lägg till de nödvändiga licenserna i poolerna.
    En licenspool är en uppsättning likvärdiga licenser eller serienummer. Licenspooler underlättar arbetet med licenser. I stället för att reservera varje licens separat kan du t.ex. lägga till dem i en pool och sedan reservera poolen för vissa arbetsstationer.
  3. Reservera poolerna och licenserna för lämpliga arbetsstationer.
    Innan du installerar ABBYY FineReader 14 på arbetsstationerna måste du distribuera licenserna mellan arbetsstationerna, dvs. reservera dem för lämpliga arbetsstationer med hjälp av ABBYY FineReader 14 License Manager. När en licens reserverats för en arbetsstation kan enbart denna arbetsstation använda licensen.

Viktigt! Reservera licenser och pooler innan du börjar installera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationerna. Om du vill binda eller ta bort bindning till en arbetsstation efter installationen av ABBYY FineReader på arbetsstationen måste du först ta bort programmet från arbetsstationen. Om du vill flytta en klientlicens från en arbetsstation till en annan efter installationen av ABBYY FineReader måste du först inaktivera licensen. Antalet tillåtna inaktiveringar är begränsat.

För mer information om licenstyper och om att arbeta med ABBYY FineReader 14 License Manager, se hjälpfilen till ABBYY FineReader 14 License Manager.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article