Ange anslutningsport

[Licensing]
ConnectionEndpointName=[port number for TCP\IP | channel name for Named Pipes]
Denna parameter låter dig ange portnumret för anslutningsprotokollet eller kanalnamnet för namngivna pipor. Denna information används:

  • av License Manager för att komma åt License Server
  • av arbetsstationerna för att komma åt License Server vid installation eller reparation av ABBYY FineReader på arbetsstationerna

Obs! Ändra inte namnet på den namngivna kanalen för Named Pipes-protokollet som ställs in av programmet då License Server installeras.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article