Ühenduse pordi häälestamine

[Licensing]
ConnectionEndpointName=[ port number for TCP\IP | channel name for Named Pipes]
Selle parameetri abil saad määrata ühenduse protokolli pordi või nimitorude kanali nime. Seda teavet kasutab:

  • License Manager juurdepääsuks License Serverile;
  • tööjaamad juurdepääsuks License Serverile ABBYY FineReaderi installimiseks või parandamiseks.

Märkus. Väldi nimitorude protokolli nimikanali programmi määratud nime muutmist License Serveri installimisel.

02.11.2018 16:19:20


Please leave your feedback about this article