Ange anslutningsprotokoll

[Licensing]
ConnectionProtocolType=[TCP\IP | NAMED PIPES]
Denna parameter låter dig ange det protokoll som ska användas (TCP\IP) eller Named Pipes (Namngivna pipes). Denna information används:

  • av License Manager för att komma åt License Server
  • av arbetsstationerna för att komma åt License Server vid installation eller reparation av ABBYY FineReader på arbetsstationerna

Som standard används Named Pipes (Namngivna pipes).

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article