Installation på en terminal-server

Terminal Server-licens:

  1. FineReader installeras på en dator (terminalserver) när du använder den licenstypen. Du kan välja alla standardmetoder för mjukvaruinstallation, t.ex. ”manuellt i interaktivt läge”.  Använd Windows RemoteApp och CitrixXenApp för att välja befintliga användargrupper och ge dem tillgång till ABBYY FineReader 14.
  2. Du måste aktivera ABBYY FineReader 14.
  3. Förutom på fjärrdatorer kan du även köra ABBYY FineReader 14 lokalt på terminalservern.
  4. Om du använder licenstypen Terminal Server kommer det maximala antalet unika Windows-konton som har tillgång till FineReader begränsas. Du kommer att kunna ta bort användare från listan om du har nått maximalt antal användare. Du kan aktivera ytterligare en Terminal Server-licens med olika licensparametrar från den tidigare licensen.

Concurrent licens

  1. Om du väljer denna licenstyp måste du skapa en administrativ installationsplats och installera licensservern och licenshanteraren.
  2. Du måste använda License Manager för att aktivera ABBYY FineReader 14.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article