Installera ABBYY FineReader 14 i ett LAN (Installation på mer än en dator)

ABBYY FineReader 14 kan installeras och användas i ett lokalt nätverk (LAN).

De automatiska installationsmetoderna ger dig snabbhet och flexibilitet när du installerar ABBYY FineReader 14 i ett lokalt nätverk, eftersom du inte behöver installera programmet manuellt på varje dator i nätverket.

ABBYY FineReader kan installeras från alla datorer som kör Microsoft® Windows® 7 (eller senare).

Installationsprocessen omfattar följande steg:

 1. Administratörsinstallation
 2. Hantera licenser
  Licenser hanteras med hjälp av ABBYY FineReader 14 License Manager.
  Innan licenserna kan distribueras på arbetsstationerna vid installationen av ABBYY FineReader 14 måste du tilldela behörighet att hämta vissa licenser till de arbetsstationer som ska ha dem. Reservera därför av denna anledning licenser och pooler av licenser för vissa arbetsstationer.
  En licenspool är ett antal licenser som sammantaget ger tillgång till programmet. Pooler gör det möjligt att hantera licenser: du kan t.ex. lägga till flera licenser i en pool och sedan reservera den för särskilda arbetsstationer istället för att reservera varje licens individuellt.
  Mer information finns i Hantera licenser.
 3. Installera ABBYY FineReader på arbetsstationer med någon av följande metoder:

Viktigt!
Placera inte License Server i samma mapp som administratörsinstallationspunkten.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article