Så skapar man en administrativ installationspunkt för flera användare med per-seat-licenser

 1. Kör filen Autorun.exe på ABBYY FineReader 14-skivan eller i mappen dit du kopierade distributionspaketet.
  eller
  Sätt installationsskivan i DVD-läsaren och vänta på att den startar automatiskt eller kör filen Setup.exe /a på installationsskivan eller annan installationsmedia (Ytterligare alternativ för tyst installation från kommandoraden).
 2. Klicka på Mass Installation > Skapa ett installationspaket med automatisk aktivering och välj version för installationspunkten.
 3. Följ installationsprogrammets anvisningar.
  Du kan antingen lägga till en aktiveringsnyckel för flera användare till det existerande distributionspaket eller så kan du skapa en ny administrativ installationspunkt. Om du väljer det andra alternativet måste du ange sökvägen till mappen där den nya administrativa installationspunkten finns. Sökvägen måste uppfylla följande krav:
  • Sökvägen får inte innehåller några tecken utanför kodsidan för det språk som valts som systemets standardspråk för program som inte stöder Unicode.
  • Namnen på mapparna på mellannivå får inte börja med ett blanksteg.

Som ett resultat skapas ett ABBYY FineReader-distributionspaket som kan installeras på arbetsstationer utan att serienummer behöver anges. Produkten kommer att aktiveras automatiskt över Internet utan att användaren ombes att bekräfta. Arbetsstationen på vilken produkten installeras måste vara ansluten till Internet.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article