Krav för License Server

  1. 100 MB ledigt hårddiskutrymme för att skapa licensfiler och konton.
  2. Den server (\\MyLicenseServer) där License Server är installerad måste köra på Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  3. Det antal anslutningar som stöds av operativsystemet för License Server måste vara minst lika stort som det totala antalet potentiella användare av programmet (endast för samtidiga licenser).

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article