Απαιτήσεις του License Server (διακομιστή αδειών χρήσης)

  1. 100 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο για τη δημιουργία αρχείων αδειών χρήσης και λογαριασμών.
  2. Ο διακομιστής (\\MyLicenseServer) στον οποίο εγκαθίσταται το License Server θα πρέπει να εκτελεί Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  3. Το πλήθος των συνδέσεων που υποστηρίζονται από το λειτουργικό σύστημα του License Server πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το συνολικό πλήθος των πιθανών χρηστών του προγράμματος (μόνο για τις άδειες ταυτόχρονης χρήσης).

11/2/2018 4:19:16 PM


Please leave your feedback about this article