Σχετικά με το ABBYY FineReader

Το ABBYY FineReader 14 είναι μια ολοκληρωμένη λύση για εργασία με έντυπα έγγραφα και κάθε είδους PDF, που συνδυάζει ισχυρή οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) με δυνατότητες προβολής και επεξεργασίας PDF.

Δυνατότητες του ABBYY FineReader 14.

* Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες εκδόσεις του ABBYY FineReader 14. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ABBYY.com/FineReader για περισσότερες πληροφορίες.

** Για να χρησιμοποιήσετε το ABBYY Screenshot Reader, πρέπει να καταχωρήσετε το αντίγραφο του ABBYY FineReader 14 που διαθέτετε.

02.11.2018 16:19:16


Please leave your feedback about this article