Εκκίνηση του Επεξεργαστή OCR

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκκινήσετε τον Επεξεργαστή OCR:

  • Στο παράθυρο Νέα εργασία , κάντε κλικ στην επιλογή:
    • Νέα εργασία > Άνοιγμα > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR
    • ή Νέα εργασία > Εργαλεία > Επεξεργαστής OCR
    • ή Νέα εργασία > Αρχείο > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR...
  • Στον Επεξεργαστή PDF, κάντε κλικ στην επιλογή:
  • Ανοίξτε το μενού Έναρξη των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ABBYY FineReader 14 > Επεξεργαστής OCR ABBYY FineReader 14 (ή κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > Όλες οι εφαρμογές > ABBYY FineReader 14 > Επεξεργαστής OCR ABBYY FineReader 14 στα Windows 10).

Συμβουλή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Επεξεργαστή OCR είτε να ανοίγει το τελευταίο έργο που χρησιμοποιήθηκε είτε να δημιουργεί ένα νέο έργο όταν εκκινείται. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα εργασία > Επιλογές > Γενικά και επιλέξτε είτε Άνοιγμα νέου έργου OCR ή Άνοιγμα του έργου OCR που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο.

02.11.2018 16:19:16


Please leave your feedback about this article