Πρόγραμμα επεξεργασίας PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σας επιτρέπει να προβάλλετε έγγραφα PDF και να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε αυτά, να αλλάζετε τη διάταξη, να προσθέτετε ή να διαγράφετε σελίδες, να αντιγράφετε κείμενο και εικόνες, να επεξεργάζεστε κείμενο και να προσθέτετε σχόλια σε έγγραφα. Δεν χρειάζεται να μετατρέψετε το PDF σας σε επεξεργάσιμη μορφή, ακόμη και αν περιέχει σαρώσεις χωρίς επίπεδο κειμένου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

11/2/2018 4:19:16 PM


Please leave your feedback about this article