PDF Düzenleyici

PDF Düzenleyici, arama yapılabilir PDF belgelerini görüntülemenizi ve bunlarda arama yapabilmenizi, sayfalarda yeniden düzenleme, ekleme veya silme yapabilmenizi, resimleri ve metinleri kopyalamanızı, metinleri düzenleyebilmenizi ve belgelere yorumlar ekleyebilmenizi sağlayan kullanımı kolay bir araçtır. Bir metin katmanı olmaksızın sadece taramalar içerse bile PDF'nizi bir düzenlenebilir biçime dönüştürmenize gerek yoktur.

Bölüm içeriği

11/2/2018 4:20:00 PM


Please leave your feedback about this article