Αποθήκευση και εξαγωγή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και να στέλνετε μέσω e-mail έγγραφα PDF ή να τα στέλνετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR για περαιτέρω επεξεργασία.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

11/2/2018 4:19:16 PM


Please leave your feedback about this article