Αποθήκευση και εξαγωγή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και να στέλνετε μέσω e-mail έγγραφα PDF ή να τα στέλνετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR για περαιτέρω επεξεργασία.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

02.11.2018 16:19:16


Please leave your feedback about this article