Γραμματοσειρές που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση των κειμένων σε υποστηριζόμενες γλώσσες

Γλώσσες OCR Γραμματοσειρά
Αμπχαζικά Arial Unicode MS (*)
Αβαρικά Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Αγκούλ Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Αντιγκεϊκά Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Αλταϊκά Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Αραβικά Arial Unicode MS (*)
Αρμενικά (Ανατολικά, Δυτικά, Γκραμπάρ)* Arial Unicode MS (*)
Μπασκίρ* Arial Unicode MS (*) , Palatino Linotype
Βιετναμέζικα Arial Unicode MS (*)
Γκαγκαούζικα Arial Unicode MS (*)
Ντάργκουα Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Ζουλού Arial Unicode MS, (*) , Lucida Sans Unicode
Εβραϊκά Arial Unicode MS (*)
Γίντις Arial Unicode MS (*)
Ίνγκους Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Καμπαρντινικά Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Κινεζικά (απλοποιημένα), Κινεζικά (παραδοσιακά)

Arial Unicode MS (*) , γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Κορεατικά, Κορεατικά (Χάνγκουλ)

Arial Unicode MS (*) , γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Κοριακικά Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Λακ Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Λεζγκί Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Μάνσι Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Μάρι Arial Unicode MS (*)
Οσσετικά Arial Unicode MS (*)
Ρωσικά (παλαιά γραφή) Arial Unicode MS (*) , Palatino Linotype
Ταμπαζαράν Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Τατζικικά Arial Unicode MS (*) , Palatino Linotype
Ταϊλανδικά Arial Unicode MS (*) , Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
Ουντμούρτ Arial Unicode MS (*)
Χακασικά Arial Unicode MS (*)
Χάντι Arial Unicode MS (*)
Χάουσα Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Τσετσενικά Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Τσουβασικά Arial Unicode MS (*)
Τσουκοτικά Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Γιακουτικά Arial Unicode MS (*)
Ιαπωνικά

Arial Unicode MS (*) , γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Σημεία εύρεσης/παροχής με

(*) Microsoft Office 2000 ή νεότερη έκδοση

02.11.2018 16:19:16


Please leave your feedback about this article