גופנים הנדרשים לתצוגה נכונה של טקסטים בשפות נתמכות

שפות של זיהוי תווים אופטי (OCR)‏ גופן
אבחזית Arial Unicode MS(*)
אווארית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
אגול Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
אדיגית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
אלטאי Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
ערבית Arial Unicode MS(*)
ארמנית (מזרחית, מערבית, גרבר)* Arial Unicode MS(*)
בשקירית* Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
וייטנאמית Arial Unicode MS(*)
גאגאוזית Arial Unicode MS(*)
דארגווה Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
זולו Arial Unicode MS,(*), Lucida Sans Unicode
עברית Arial Unicode MS(*)
יידיש Arial Unicode MS(*)
אינגוש Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
קברדיאן Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
סינית (מפושטת), סינית (מסורתית)

Arial Unicode MS(*), SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

קוריאנית, קוריאנית (הנגול)

Arial Unicode MS(*), SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

קוריאק Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
לאק Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
לזגי Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
מאנסי Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
מארי Arial Unicode MS(*)
אוסטית Arial Unicode MS(*)
רוסית (האיות הישן) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
טבסאראן Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
טג'יקית Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
תאילנדית Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
אודמורט Arial Unicode MS(*)
חקאס Arial Unicode MS(*)
קאנטי Arial Unicode MS(*)
האוסה Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
צ'צ'נית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
צ'ובאש Arial Unicode MS(*)
צ'וקצ'ית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
יאקוט Arial Unicode MS(*)
יפנית

Arial Unicode MS(*), SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

איפה ניתן למצוא/מצורף ל-

(*) Microsoft Office 2000 או גרסה מאוחרת יותר

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article