אם טקסט אנכי או הפוך לא זוהה

קטע של טקסט מזוהה עשוי לכלול מספר גדול של שגיאות אם כיוון הקטע זוהה באופן שגוי או אם הטקסט בקטע הפוך (כלומר, טקסט בהיר המודפס על רקע כהה).

כדי לפתור את הבעיה:

  1. בחלונית תמונה, בחר את האזור או את תא הטבלה המכיל טקסט אנכי או הפוך.
  2. לחץ עם הלחצן הימני על האזור, ולחץ על Properties בתפריט הקיצור כדי לפתוח את החלונית Area Properties. לאחר מכן:
    • בחר את כיוון הטקסט מהרשימה הנפתחת Direction of CJK text,
      או
    • בחר באפשרות Inverted מהרשימה הנפתחת Inversion.
  3. הפעל שוב את התהליך של זיהוי התווים האופטי (OCR).

למידע נוסף על אזורים, עיין בדף עריכת אזורים.

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article