החלון הראשי

כאשר תפעיל את ABBYY Compare Documents, ייפתח החלון הראשי שלו.

  • אזור תצוגה 1 מציג את המסמך הראשון.
  • אזור תצוגה 2 מציג את המסמך השני.

עצה. ניתן לשנות את אופן הצגת המסמכים:

  • הגדל תצוגה בלחיצה על Ctrl+=, הקטן תצוגה בלחיצה על Ctrl+-, או לחץ על Ctrl+0 כדי לאפס את רמת גודל התצוגה. ניתן לעשות זאת גם באמצעות הפקודות שבתפריט הקיצור של המסמך ובאמצעות הלחצנים שנמצאים מעל למסמך.
  • שנה את מראה אזורי התצוגה בלחיצה על View > Split Document Pane Horizontally. פעולה זאת תפצל אופקית את חלונית התצוגה, כלומר, מסמך אחד יוצג מעל לאחר.
  • הכרטיסייה COMPARE של החלונית השמאלית ביותר מכילה הגדרות השוואה.
  • הכרטיסייה DIFFERENCES של החלונית השמאלית ביותר מכילה רשימה של הבדלים בין המסמכים (הרשימה תופיע רק לאחר השוואת המסמכים).

למידע נוסף על סוגי ההבדלים שניתן לזהות וכיצד לנווט ביניהם, עיין בדף הצגת תוצאות השוואה.

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article