הוספת מספרי בייטס

עורך ה-PDF מאפשר לך להוסיף מספרי בייטס למסמכי PDF. ניתן להשתמש במספור בייטס כדי ליצור אינדקס למסמכים שלך. מספרי בייטס מקלים על חיפוש ואחזור של מסמכים, והם שימושיים לתיוק אלקטרוני.

כדי להוסיף מספרי בייטס:

  1. לחץ על .
  2. בתפריט שייפתח, לחץ על אחד מסגנונות המספור הזמינים.

Creating a Bates numbering template...

Changing Bates numbering parameters...

Removing a Bates numbering style from the list...

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article