Добавяне на горни и долни колонтитули

Редакторът за PDF Ви дава възможност да добавяте горни и долни колонтитули към страници в PDF документи. Горните и долните колонтитули представляват повтарящ се текст в горната и долната част на страниците, където можете да поставяте номера на страниците, името на автора, датата и часа на създаване или Бейтс номера, които могат да се използват за индексиране на документа.

За да добавите горен или долен колонтитул към документа:

  1. Щракнете върху бутона .
  2. Изберете желания тип горен или долен колонтитул от падащото меню.

Създаване на горни/долни колонтитули...

Редактиране на горни/долни колонтитули...

Изтриване на горен/долен колонтитул от списъка...

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article