Съвместна работа с PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да виждате и да отговаряте на коментари от други потребители дори ако са създадени в приложения, различни от ABBYY FineReader. Можете също да променяте статуса на коментар, за да информирате потребителя, че сте приели или отхвърлили предложението му.

За да видите списък с всички коментари в документ, отворете панела Коментари като щракнете върху бутона в главната лента с инструменти.

Има други начини да отворите панела Коментари:

  • Щракнете с десен бутон върху анотация, печат или коментар и щракнете върху Показване на панела с коментари в контекстното меню.
  • Щракнете върху Изглед и изберете Показване на панела с коментари.
  • Натиснете F7.

Добавяне на коментар към анотация

Отваряне на коментар

Отговор на коментар

Изтриване на анотация или свързан с нея коментар или отговор

Поставяне на флаг на коментар или промяна на статуса му

Свойства на анотации и коментари

Панелът Коментари

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article