Създаване на електронни таблици в Microsoft Excel

В прозореца Нова задача можете да създавате документи в Microsoft Excel от PDF файлове и изображения, както и от файлове в някои от поддържаните формати. Можете също така да конвертирате и комбинирате няколко файла в един Excel документ.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Excel.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Запазване на форматирането.
   Изберете подходящите настройки в зависимост от това как планирате да използвате изходния документ.
   • Форматиран текст
    Типовете и размерите на шрифта, както и форматирането на параграфите ще бъдат запазени.
   • Обикновен текст
    Само параграфите ще бъдат запазени. Навсякъде ще се използва един шрифт.
  2. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Запази изображения (само XLSX) Изберете тази опция, ако искате да запазите изображенията в изходния документ.
  4. Създаване на отделен работен лист за всяка страница (само за XLSX) Изберете тази опция, ако искате да създадете отделна електронна таблица в Microsoft Excel от всяка страница на оригиналните документи.
  5. Повече опции... Отваря секцията XLS(X) на диалоговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в Excel.
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е завършена, полученият Microsoft Excel файл ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Excel.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в Excel.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е завършена, полученият Microsoft Excel документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article