Записване на електронни книги

ABBYY FineReader 14 ABBYY FineReader позволява да сканирате хартиени книги и да ги конвертирате във формати EPUB, FB2 и DjVu. Ще можете да четете получените електронни книги на таблети (включително iPad) и други мобилни устройства, както и да ги качвате в профила си на Kindle.com.

Можете да запишете електронна книга и в HTML формат. За подробности вижте Записване в HTML.

Записване в FB2 или EPUB

За да запишете своя текст в FB2 или EPUB:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете FB2 документ или EPUB документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати... и изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > FB2 документ (или EPUB® документ).

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела EPUB/FB2.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Electronic Publication (EPUB) (или FictionBook (FB2)).

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > EPUB / FB2 на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

Записване в DjVu

За да запишете своя текст в DjVu:

  • Щракнете върху стрелката до бутона „Запиши като“ в главната лента с инструменти и изберете DjVu документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като >DjVu документ.

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела DjVu.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > DjVu документ.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > DjVu на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article