Режими на преглед

Редакторът за PDF има четири режима на преглед, които определят как се показват и превъртат страниците на документа:

Изглед на една страница показва една страница и скрива всички останали.

Превъртане в една страница показва страниците една след друга така, че когато стигнете до края на едната страница, се показва началото на следващата.

Изглед на две страници показва страниците една до друга, като нечетните страници са отляво, а четните – отдясно.

Превъртане в две страници показва две страници една до друга, а следващите страници се показват, като превъртите надолу.

Ако искате да покажете четните страници отляво и нечетните отдясно в някой от режимите за преглед на две страници, щракнете върху Изглед > Режим на изглед > Нечетните страници вдясно.

Има няколко начина за промяна на режима на преглед:

    • Щракнете върху един от бутоните в лентата с инструменти в долната част на екрана:

    • Щракнете върху Изглед > Режим на изглед и изберете един от режимите на преглед.
    • Използвайте следните клавиши за бърз достъп: Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3и Ctrl+4.

Режим на цял екран

Редакторът за PDF има режим за преглед на цял екран, в който документът заема целия екран, без да се виждат панели или ленти с инструменти.

За да влезете в режима на цял екран, направете едно от следните:

 • Щракнете върху в лентата с инструменти в долната част на екрана.
 • Щракнете върху Изглед > Цял екран.
 • Натиснете F11.

В режим на цял екран можете да:

 • Превъртате документа.
 • Преглеждате коментарите (поставете курсора на мишката върху коментираната област, за да се покаже коментарът).
 • Променяте режимите на преглед и мащабиране.
  За да се покаже долната лента с инструменти с опции за преглед, преместете курсора на мишката в долната част на екрана.
 • Отидете на конкретна страница в документа.
  Вижте също: Навигация в PDF документи.

Можете да щракнете с десен бутон в документа в режим на цял екран и да използвате командите в контекстното меню за:

За да излезете от режима на цял екран, натиснете F11 или Esc.

Скриване на ленти с инструменти и панели при четене на PDF документи

Когато четете документ в редактора за PDF, може да искате да скриете някои или всички ленти с инструменти и панели, за да оставите възможно най-много пространство на екрана за документа. Лентата с менюта, главната лента с инструменти и лентата с инструменти в долната част на екрана не могат да се скрият поотделно, но можете да използвате режима на цял екран, ако искате да скриете всички ленти с инструменти и панели.

Можете да скриете следните ленти с инструменти и панели:

    • За да скриете панела за навигация, натиснете F5 или щракнете върху Изглед и забранете опцията Показване на панела за навигация.
    • За да скриете лентата с инструменти на PDF, натиснете F6 или щракнете върху Изглед и забранете опцията Показване на инструментите на PDF.
    • За да скриете панела за коментари, натиснете F7 или щракнете върху Изглед и забранете опцията Показване на панела с коментари.

Редакторът за PDF с панела за навигация, лентата с инструменти на PDF и панелът за коментари са скрити:

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article