Записване на документи, които могат да се редактират

ABBYY FineReader позволява да записвате резултатите от разпознаването в редактируеми формати. Когато избирате формат, вземете предвид начина, по който ще използвате документа.

DOC(X)/RTF/ODT

За да запишете текста си във формат DOCX/RTF/ODT:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете Microsoft Word документ, RTF документ или ODT документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като и изберете желания формат за запис.

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела DOC(X)/RTF/ODT.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Microsoft Word документ. RTF документ ODT документ

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > DOC(X) / RTF / ODT на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

PPTX

За да запишете текста си в PPTX:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете Microsoft PowerPoint презентация. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > Microsoft PowerPoint® презентация.

Документът ще бъде записан в PPTX формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела PPTX tab.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Microsoft PowerPoint презентация.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > PPTX на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

TXT

За да запишете текста си в TXT:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете TXT документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > TXT документ.

Документът ще бъде записан в TXT формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела TXT tab.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Текстов документ.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > TXT на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article