Så sparar man redigerbara dokument

I ABBYY FineReader kan du spara OCR-resultat i redigerbara format. Tänk på hur dokumentet ska användas när du väljer format.

DOC(X)/RTF/ODT

Så sparar man text i DOCX/RTF/ODT:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Microsoft Word-dokument, RTF-dokument eller ODT-dokument. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som och välj önskat format.

Dokumentet kommer att sparas i det format som du angett. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på DOC(X)/RTF/ODT fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Microsoft Word-dokument.RTF-dokument ODT-dokument

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > DOC(X) / RTF / ODT fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

PPTX-

Så sparar man text i PPTX:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Microsoft PowerPoint-presentation. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > Microsoft PowerPoint®-presentation.

Dokumentet kommer att sparas i PPTX-format. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PPTX-fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Microsoft PowerPoint-presentation.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > PPTX fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

TXT

Så sparar du din text i TXT-format:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj TXT-dokument. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > TXT-dokument.

Dokumentet kommer att sparas i TXT-format. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på TXT fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Textdokument.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > TXT fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article