Stödda dokumentformat

I tabellen nedan visas de bildformat som stöds av ABBYY FineReader 14.

Format Filtillägg Indataformat
för OCR Editor
Indataformat
för PDF Editor / ABBYY Jämför dokument
Lagringsformat
PDF-dokument *.pdf + + +
Redigerbara textformat
Microsoft Word-dokument *.doc, *.docx - + +
Microsoft Excel 97-2003-kalkylblad *.xls, *.xlsx - + +
Microsoft PowerPoint-presentation *.pptx - + +
*.ppt - + -
Microsoft Visio-ritning *.vsd, *.vsdx - + / - -
HTML-dokument *.htm, *.html - + +
Rich Text Format *.rtf - + +
Textdokument *.txt - + +
Microsoft Office Excel-fil med kommaavgränsade värden (*.csv) *.csv - - +
OpenDocument-text *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
FB2-dokument *.fb2 - - +
EPUB-dokument *.epub - - +
Format som inte kan redigeras
XPS (kräver Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
DjVu-dokument *.djvu, *.djv + + +
Bilder
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

För att kunna redigera text i ett visst format måste du ha rätt version av Microsoft Office eller Apache OpenOffice installerat på din dator.

ABBYY Jämför dokument kan spara resultaten från jämförelser i följande format:

  • PDF-dokument (*.pdf)
    För att visa PDF-filer måste du ha ett program för detta installerat på din dator. Öppna kommentarpanelen för att se listan på skillnader.
  • Microsoft Word-dokument (*.docxför mer information)

Om metadata för ett dokument innehåller information om efterlevnaden av standarderna PDF/A eller PDF/UA kommer detta att visas i fönstret Dokumentegenskaper.

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article