Поддържани формати на документи

Таблицата по-долу показва списък с поддържаните от ABBYY FineReader 14 формати.

Формат Разширение на файл Входни формати
за редактора за OCR
Входни формати
за редактора за PDF / за ABBYY Сравняване на документи
Формати за запис
PDF документ *.pdf + + +
Редактируеми текстови формати
Документ на Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Работна книга на Microsoft Excel 97-2003 *.xls, *.xlsx - + +
Презентация на Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Чертеж на Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
HTML документ *.htm, *.html - + +
RTF формат *.rtf - + +
Текстов документ *.txt - + +
Файл, съдържащ стойности, разделени със запетая, на Microsoft Excel *.csv - - +
OpenDocument текст *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
FB2 документ *.fb2 - - +
EPUB документ *.epub - - +
Нередактируеми формати
XPS (изисква Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
DjVu документ *.djvu, *.djv + + +
Изображения
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

За да можете да редактирате текстове в конкретен формат, трябва да имате инсталирана съответната версия на Microsoft Office или Apache OpenOffice на Вашия компютър.

ABBYY Сравняване на документи може да записва резултатите от сравнението в следните формати:

  • PDF документ (*.pdf)
    За да преглеждате PDF файлове, трябва да имате приложение за преглеждане на PDF файлове, инсталирано на Вашия компютър. За да видите списъка с разликите, отворете панела Коментари.
  • Microsoft Word документ (*.docx)

Ако метаданните на документа съдържат информация за съвместимост със стандарта PDF/A или PDF/UA, това ще бъде показано в прозореца Свойства на документ.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article