Ако не е открит баркод

Областите на баркод съдържат баркодове. Ако документът Ви съдържа баркод, който искате да интерпретирате като последователност от букви и числа, вместо като изображение, изберете баркода и променете типа на областта на баркод.

Разпознаването на баркодове е забранено по подразбиране. За да го активирате, щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздела OCR и изберете опцията Преобразуване на баркодовете в низове.

За да очертаете област с баркод и да я разпознаете:

 1. Очертайте област около баркод в панела Изображение или Мащабиране.
 2. Щракнете с десния бутон върху областта и после върху Промени типа на областта > Баркод в контекстното меню.
 3. Стартирайте процеса на разпознаване.

ABBYY FineReader 14 може да прочита следните видове баркод:

 • Code 3 of 9
 • Check Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 without asterisk
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 of 5
 • Interleaved 2 of 5
 • Check Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 of 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • QR code
 • Patch code

Типът баркод по подразбиране е Автоматично откриване, което означава, че тези типове баркод се откриват автоматично. Не всички типове баркод обаче могат да се открият автоматично и понякога може да се наложи да изберете ръчно подходящия тип от панела Свойства на областта.

ABBYY FineReader може да открие автоматично следните типове баркод: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article