Интерфейс на редактора за OCR

Прозорецът на редактора за OCR показва текущия Ви OCR проект. За повече информация за работата с OCR проекти вижте OCR проекти.

 • Панелът Страници показва страниците, съдържащи се в OCR проекта. Налични са два режима на изглед на страниците: миниатюри (показани отгоре) и детайли, в който е показан списък със страници на документа и свойствата им. За да превключвате между изгледите, щракнете с десния бутон на мишката където и да е в панела Страници и изберете Панел за навигация>Миниатюри или Панел за навигация >Детайли. В противен случай използвайте менютоИзглед в горната част на прозореца на редактора за OCR.
 • В панела Изображение се показва изображението на текущата страница. Тук можете да редактирате областите за разпознаване и да променяте свойствата им.
 • В панела Текст се показва разпознатият текст. Тук можете да проверите правописа и да редактирате разпознатия текст.
 • В панела Мащабиране се показва увеличено изображение на текущия ред от текста или друга област с изображение, върху която работите в момента. В диалоговия прозорец Изображение виждате цялата страница, докато в панела Мащабиране можете да разглеждате определени части от изображението в по-големи детайли, например да сравнявате изображението на символ с разпознатия символ в прозореца Текст. За да увеличите или намалите изображението, използвайте контролите в долната част на страницата.

Ленти с инструменти

В редактора за OCR има няколко ленти с инструменти. Бутоните на лентите с инструменти осигуряват лесен достъп до командите на програмата. Същите команди могат да бъдат извикани и с натискане на съответните им клавиши за бърз достъп.

Главна лента с инструменти има набор от бутони за най-често използваните операции. С помощта на тези бутони можете да отваряте документ, сканирате страница, отваряте изображение, разпознавате страници и записвате резултатите. Главната лента с инструменти не може да се персонализира.

Лента за бърз достъп може да се персонализира напълно и съдържа бутоните, които използвате най-често. Тази лента с инструменти е скрита по подразбиране. За да я направите видима, щракнете върху Изглед > Ленти с инструменти и изберете Лента за бърз достъп. В противен случай щракнете с десния бутон на мишката където и да е в главната лента с инструменти и изберете Лента за бърз достъп.

За да персонализирате Лента за бърз достъп:

 1. Щракнете върху Изглед > Персонализиране..., за да отворите диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп.
 2. В раздела Ленти с инструменти изберете категория от Категории падащия списък.
  Наборът команди, които са налице в списъка Команди, ще се промени съответно Командите са групирани по същия начин, както в главното меню.
 3. Изберете команда от списъка Команди и щракнете върху >>, за да я добавите в Лента за бърз достъп, или щракнате върху <<, за да я премахнете.
 4. Щракнете върху OK, за да запишете промените.
 5. Ако искате да възстановите Лента за бърз достъп в състоянието по подразбиране, щракнете върху бутона Нулирай всички.

Лентите с инструменти в панелите Страници, Изображение, и Текст съдържат бутони за команди, приложими към обекти, които могат да се показват в съответния панел:

В панела Предупреждения се показват предупреждения и съобщения за грешки.

За да се покаже панелът Предупреждения, щракнете върху Изглед >

Показване на предупрежденията

или върху бутона в долния ляв ъгъл на прозореца на редактора за OCR.

Предупрежденията и грешките се показват за страницата, която е текущо избрана в панела Страници. За да превъртите през предупрежденията и грешките и да изтриете нежеланите съобщения, използвайте бутоните .

Персонализиране на работното пространство на редактора за OCR

 • Можете временно да скривате панелите, които не са Ви необходими. За да показвате/скривате панели, използвайте менюто Изглед или следните бързи клавиши.
 • F5 — показва или скрива панела Страници pane.
 • F6 — показва или скрива панела Изображение pane.
 • F7 — показва или скрива панела Изображение и Текст panes.
 • F8 — показва или скрива панела Текст pane.
 • Ctrl+F5 — показва или скрива панела Мащабиране pane.
 • За да промените размера на панел, задръжте курсора на мишката над една от границите му, докато се покаже двупосочна стрелка, и издърпайте границата с мишката в желаната посока.
 • За да промените позицията на панела Страници или Мащабиране, използвайте менюто Изглед или контекстното меню на панела.
 • За да покажете или скриете панела Предупреждения, щракнете върху Изглед и изберете или изчистете елементаПоказване на предупрежденията.
 • За да покажете или скриете лентата Свойства bar в долната част на панела Изображение или Текст, изберете или изчистете елемента Свойства в контекстното меню на панела и щракнете върху бутона .
 • Някои от свойствата на панела могат да бъдат персонализирани в раздела Области и текст на диалоговия прозорец Опции.

Всички страници на текущия OCR проект са показани в панела Страници. Налични са два изгледа на страници.

За да промените начина, по който са показани страниците в панела Страници:

 • Използвайте бутоните и в панела Страници.
 • Щракнете върху Изглед > Панел за навигация.
 • Щракнете с десния бутон на мишката където и да е в панела Страници, щракнете върху Панел за навигация в контекстното меню, след което изберете желания елемент.

За да отворите страница, щракнете върху миниатюрата й в диалоговия прозорец Страници pane (в изгледа Миниатюри) или щракнете двукратно върху номера й (в изгледа Детайли). Изображението на избраната страница ще се покаже в панела Изображение. Ако страницата вече е преминала през процеса на разпознаване, разпознатият текст ще се покаже в панела Текст.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article